Jätesäkit ja roskapussit

Roskapussi 20 L sininen

Jätesäkki     30 L

Jätesäkki     50 L

Jätesäkki     60 L

Jätesäkki     75 L

Jätesäkki   150 L

Jätesäkki   200 L

Jätesäkki   240 L

Jätesäkki   250 L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bioska roskapussit ja erikoissäkit

 

 

  20 L   Bioska

  30 L   Bioska

  75 L   Bioska

150 L   Bioska

Oranssi Energiajätesäkki   30 L

Oranssi Energiajätesäkki   75 L

Oranssi Energiajätesäkki 150 L

Oranssi Energiajätesäkki 200 L